Godkendelse af CCT’er og BBT’er

Tryktanke, der er 500 liter eller derover og beregnet til et arbejdstryk på 2 bar eller mere, skal certificeres i henhold til Trykudstyrsdirektivet (PED-direktivet 2014/68/EU). Kravet for certificering af bryggetanke under tryk er ifølge Trykudstyrsdirektivet , at arbejdstryk gange liter skal være mere end 1.000. CCT’er og BBT’er med øl er fluida gruppe 2. Det spiller ingen rolle, om tankene er kategori A eller B. Kravene er de samme i henhold til §11 i Trykudstyrsdirektivet.

Trykket ved gæring af øl er typisk 1,2-1,6 bar.  De fleste CCT’er er som oftest testet til 3 bar og har et arbejdstryk på 2 bar. Overtryksventilen udløses ved 2,2 bar. BBT’er har typisk et arbejdstryk på 3 bar. Det betyder, at alle tanke på 500 liter og derover skal være godkendte og opstillet i henhold til Trykudstyrsdirektivet.

Det er Arbejdstilsynet, der har til opgave at tjekke, at jeres CCT’ er BBT’er godkendte og opstillet forsvarligt i henhold til Bekendtgørelsen om anvendelse af trykbærende udstyr (nr. 1977 af 27/10/2021).  Arbejdstilsynet kommer ligesom Fødevarestyrelsen uanmeldt på besøg for kontrol.

I samarbejde med vores leverandør, Zybrew, udsteder vi trykcertifikater for hver enkelt tank, vi leverer. I finder jeres trykcertifikater (Certificate of Conformity) i Dokumentmappen her på siden.

Tryktanke skal være opstillet, så de kan rengøres, repareres og tjekkes. Det betyder blandt andet, at der skal være minimum 30cm’s afstand fra selve tanken til vægge og andre tanke. Hvis der er rør, ventiler eller mandehul  på siden mod væggen, skal afstanden være 50cm. Når I sætter tankene op første gang, reparerer dem eller flytter dem, er det jeres ansvar at få jeres opstilling godkendt af et uafhængigt firma, der er certificeret til at godkende opstillingen med tryktanke.

Her er en liste over certificerede organer, der kan godkende opstillinger med trykudstyr.

Skriv gerne til os, hvis I støder på flere virksomheder, der er certificeret til at godkende opstillingen af tryktanke.

I er også forpligtet til hvert år at få tankene efterset eller selv at kontrollere tankene – og holde en journal over kontrollen. Læs mere om det i kapitel 5 i bekendtgørelsen.