Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Det er sjovt og spændende at eksperimentere med ølbrygning – øl er et spændende produkt, fordi du kan få mange forskellige smagsvarianter, få råvarer og enkle virkemidler. Men der er et (stort) skridt fra hobbybrygning til industriel produktion – det fortæller vi om her.

Overvejer I at leve af at brygge øl, kan I få svar på de grundlæggende spørgsmål her. Får I ikke svar her, så ring eller skriv til os for at blive klogere. Vi rådgiver og vejleder om bryganlæg, produktion, lokaler, forsyning af el, vand, gas og CO2, krav fra myndighederne, tapning, finansiering og meget mere – gratis.

1. Hvor meget øl skal man brygge for at leve af det?

Vores udstyr er beregnet til industriel produktion og kommerciel forretning. Det er dybest set overkill for de fleste hjemmebryggere og bryggerlaug. Vi henviser i stedet hobbyvirksomheder til vores gode kolleger på Hjemmebryggeren.dk og Brewolution.dk. I det følgende taler vi om at gøre brygning af øl til en levevej.

Som hovedregel siger vi, at man skal brygge 80.000 til 100.000 liter øl om året, for at en enkelt brygmester kan skabe et fornuftigt livsgrundlag med sit bryggeri. Ud over effektiv produktion afhænger omsætning og indtjening især af, om I selv kan sælge eller servere øllet i egne lokaler. Distribution og videresalg tager en stor del af fortjenesten.

2. Hvor stort et bryggeri skal vi starte med?

I kan starte helt fra bunden med et manuelt bryggeri med to kar på 500 liter. Et 500-liters bryggeri bør dog være forberedt til to bryg om dagen. Vi anbefaler dog minimum 1.000 liter (10HL) for at have en mere fremtidssikret platform. Vi anbefaler også tre kar (mæskekar, sikar og whirlpool/kedel) for at skabe et bedre flow i de enkelte arbejdsgange og dermed mere øl i processen.

Det er ikke nødvendigvis mere fremtidssikret at starte med et bryganlæg med store batchstørrelser (20-30-40HL) – medmindre du skal brygge store mængder af den samme øl. De fleste mikrobryggerier har større fordel af at brygge mange forskellige specialøl. Skulle en eller to af øllene blive særligt populære, kan I i stedet købe flere (og større) fermentere (CCT) og i stedet brygge flere gange.

Bryggeanlæg på 10HL og derover er alle forberedt til at brygge halve batches.

Vi anbefaler også en varmtvandsbeholder (HLT, Hot Liquid Tank) til genbrug af varmt vand fra køleprocessen. Så er der også varmt vand til at eftergyde (sparging) for at udnytte alle sukkerstofferne. Det varme vand bruges til hurtigt at sætte næste bryg i gang, når I brygger to batches lige efter hinanden. En HLT skal typisk være dobbelt så stor som bryggeriet selv, dvs. 20HL (2.000 liter) HLT til et 10HL (1.000 liter) bryggeanlæg.

3. Hvilket bryggeprincip skal vi vælge?

Der er to forskellige typer og metoder til brygning i et bryggeri med to kar.

Den ene er et kombineret mæskekar og sikar – plus et kogekar/whirlpool (vi kalder det en forenklet amerikansk metode). Denne metode giver dig kun mulighed for at mæske i et step og eventuelt lave en dekoktion, hvor I tager den første urt fra, varmer op og returnerer til sikarret.

Den anden type og metode er kombineret mæskekar, kedel og whirlpool samt et separat sikar. Det giver mulighed for at mæske i flere trin.

Et tre-kar-system består af mæskekar, sikar og kedel/whirlpool. Det er mere effektivt og giver dig mulighed for at brygge flere gange om dagen, hvis I kombinerer bryggeriet med en varmtvandsbeholder.

I et firekars bryggeri er kedel og whirlpool adskilt i deres kar i produktionen. Det giver en endnu mere effektiv produktion – flere bryg i døgnet.

Vi anbefaler typisk bryggerier med mindre batchstørrelser og mere effektiv konfiguration, så det er muligt at lave mange forskellige typer øl i små mængder og samtidig skalere op med mindst mulig arbejdsindsat ved at brygge flere batches efter hinanden. Vores bryggerier kan forberedes til at brygge halve partier efter aftale – og uden ekstra omkostninger.

4. Hvilke standardversioner af bryggerier kan vi levere?

Der er ingen one-fits-all i mikrobryggerier. Alle bryggerier og andet udstyr er tilpasset kundernes individuelle ønsker, lokaler og behov.

Vi besøger jer gerne i jeres lokaler til en uforpligtende snak om muligheder og begrænsninger – jo tidligere vi kommer ind i billedet, jo bedre kan vi hjælpe jer med at undgå dyre og besværlige fejltagelser.

Individuelle tilpasninger koster ikke ekstra – det er vores måde at arbejde på.

5. Hvor mange gær- og lagertanke (CCT) har vi brug for?

En gær- og lagertank kaldes normalt en fermenter eller en CCT. CCT står for Cylinder-Conical Tank og er en kombineret gær- og opbevaringstank – den kan også kaldes en unitank. En CCT kan styre både tryk og temperatur i gærings- og lagerprocessen.

En fermenteringspark består af flere CCT’er med centralt kølesystem og styring.

Som tommelfingerregel kan en CCT normalt håndtere ti bryg om året i kontinuerlig produktion. Det betyder, at hver 1.000 liters (10HL) CCT svarer til en årlig produktion på 10.000 liter øl.

Mange mikrobryggerier vælger at starte med et mindre antal CCT’er og supplere, efterhånden som produktionen og indtjeningen stiger.

6. Hvor meget koster et bryggeri (selve bryggeenheden)?

Det mindste bryggeri, vi leverer, er på 100 liter. Den har tre bryggekar (M+L+K/W) og HLT på 200 liter og koster lidt over 100.000 kr. + moms.

Et manuelt 500 liters bryggeri med tre kar og HLT koster ca. 400.000 kr. Tilføj ca. 80.000 kr. for et kontrolpanel med knapper eller ca. 200.000 kr. for automatisk computerstyring (PLC). Styringen omfatter også temperaturregulering af gær- og lagertanke (CCT’er) – husk at forberede kontrollen til det maksimale antal CCT’er, som I forventer at nå i løbet af bryggeriets levetid.

7. Hvad skal vi forvente af investeringer?

Ud over selve bryganlægget skal I beregne fermentorer (CCT’er) til gæring og lagring. Se punkt 3 og tjek priserne på CCT’er her.

Dampgenerator, hvis bryggeriet opvarmes med damp i stedet for elektricitet. Vi anbefaler damp til bryggerier på 10HL og derover. Det er mere økonomisk og klimavenligt. Som tommelfingerregel skal mængden af damp være 10 gange anlæggets størrelse. Det er 100 kg damp i timen for et 10HL bryggeri.

Find beregninger for størrelsen af dampgeneratorer her og specifikationerne for vores dampgeneratorer her.

Køler til CCT’erne. En billig køler til et fadølsanlæg kan køle en enkelt, mindre CCT. En fermenteringspark kræver et centralt kølesystem. Som tommelfingerregel beregnes XX gange fermenteringsparkens samlede kapacitet i hektoliter (HL) – målt i kW. Find specifikationerne for vores kølere her.

Hvis I planlægger at lade fermenteringsparken vokse med behovet, så husk i forvejen at lave en plan for kontrol og køling for den forventede, fremtidige størrelse af fermenteringsparken.

Vi kan producere rør til køling sammen med CCT’erne til en lille merpris.

Udstyret leveres til døren, så I skal beregne omkostninger til installation – især omkostninger til en elektriker. Vi hjælper altid med instruktion, råd og vejledning for installation før, under og efter køb. I kan også købe en færdig installation (turnkey). Bemærk, at automatiserede bryggerier er så komplicerede, at vi kræver selv at stå for installationen.

Husk også tappeudstyr til fustager, flasker eller dåser – samt faciliteter til datotryk på etiketter og påsætning af etiketter.

8. Hvor meget plads kræver et bryggeri?

Svært spørgsmål, der afhænger af mange ting. Selve bryggeriet optager kun en lille del af et industrielt bryggerianlæg. Fermentere (CCT’er), tapning, råvarer og færdige produkter fylder en hel del mere. Vi kan skræddersy udstyret til dine lokaler. Fx har vi produceret flere specielle tanke, der kan presses gennem smalle døre og trapper ind i lavloftede rum i kældre, garager og endda i bygninger med flere etager.

Det er gratis at at få designet og tegnet bryggeudstyr hos os. Det kan blive dyrt i det lange løb at lave sine egne fejltagelser. Tag os med på råd lige fra starten – vi hjælper gerne, og det er gratis at klogere hos os.

9. Hvilke krav fra myndighederne skal vi leve op til?

Det er tilladt at brygge øl til eget forbrug og uddeling til venner og familie uden at være underlagt særlige krav fra myndighederne. Hvis I vil sælge øl til offentligheden, stiller myndighederne en række krav.

10. Hvilke regler skal vi overholde?

A – I skal betale afgift af alkohol. Det er et beskedent beløb, men husk at blive registreret hos Skat.

B – Jeres produktionsudstyr og lokaler skal opfylde en række krav til hygiejne, der er fastsat af Fødevarestyrelsen. Reglerne kan være svære at specificere, fordi de håndteres forskelligt af den lokale fødevaremyndighed. Men sikkert er det, at alle materialer, der er i kontakt med øllet, skal være godkendt til fødevareproduktion – og I skal dokumentere det. Alt vores udstyr er godkendt, og I kan frit downloade dokumentation her på hjemmesiden. Derudover er der normalt et krav om, at gulv, vægge og lofter skal være vaskbare og uden revner eller afskalning. Der er også krav til arbejdstøj.

Begynd altid et bryggeriprojekt ved at kontakte den lokale afdeling af Fødevarestyrelsen, bliv registreret og få vejledning.

C – Emballage og etiketter skal opfylde en række krav til genbrug, som administreres af Dansk Retursystem. Vær opmærksom på, at omkostningerne ved håndtering af glasflasker er meget høje, omkring to kroner pr. stk. Aluminiumsdåser koster kun et par ører at sætte i omløb. Vi leverer gerne dedikerede tappelinjer til både flasker og dåser fra italienske, amerikanske eller østeuropæiske producenter.

Desværre er det svært at få manuelt og halvautomatisk tappeudstyr til dåser i den billige ende – der er vi godt forsynet med mindre tappeanlæg til glasflasker. Vi arbejder på at finde leverandører af mindre tappeudstyr til dåser. Efter vores mening er dåser fremtiden.

Husk at blive registreret hos Dansk Retursystem.

11. Behøver vi have en bryggeuddannelse?

Nej, I er velkommen til at brygge og sælge øl uden formel uddannelse. Det er der mange, der gør.

Vi hjælper jer gerne i gang – eller med at skabe kontakt til professionelle bryggerier, der kan hjælpe jer i den indledende fase. Danske mikrobryggerier er flere kolleger end konkurrenter, så der er altid gode råd og hjælp at hente.

Vær opmærksom på, at I kan blive holdt ansvarlig for fødevarer, der gør forbrugerne syge. Derfor er hygiejne en afgørende del af ølproduktionen. I branchen siger man spøgefuldt, at 80 procent af arbejdstiden går med rengøring – det er selvfølgelig en overdrivelse. Men hygiejne er en stor del af jobbet.

Afhængigt af hvor ofte du brygger, skal bryggeanlægget rengøres grundigt. Det kaldes CIP (Cleaning In Place) og betyder, at tanke, rør, ventiler, slanger og andet produktionsudstyr skylles igennem med varmt vand, lud eller andet desinfektionsmiddel. I kan gøre det med de pumper og slanger, I allerede har. Vi sælger også specielle CIP-tanke med tanke, der gør det muligt at genbruge de dyre rengøringsmidler.

12. Kan vi selv importere et bryggeri fra Kina?

I skal være velkommen til at gøre det selv. Men vi foreslår, at I undersøger tingene nøje i detaljer. Nogle af vores kunder har “brændt fingrene” på billigt og defekt brygudstyr og er senere kommet til os for at “redde stumperne”. I vores webshop har vi de mest almindelige fittings til bryggeudstyr, og sortimentet udvides løbende. Vi hjælper gerne og kan skaffe eller få produceret en del, som I ikke umiddelbart kan finde i shoppen.

Vores udstyr er fra Kina og fra en solid leverandør og samarbejdspartner (Zyb Craft), som vi har et årelangt og tillidsfuldt samarbejde med. Vi ved, at materialer, svejsninger, design mv. er i orden og lever op til kravene – og der er gyldige certifikater på emnerne. Bryggeriudstyr ApS er godkendt til selv at CE-mærke vores bryggerier i overensstemmelse med kravene i EU’s Maskindirektiv.

Trykbeholdere leveres med certifikater i henhold til direktivet om trykbærende udstyr (PED-forskrifter).

Hvis noget går galt – og det sker – så har vi altid Zyb Craft i ryggen. I samarbejde med vores samarbejdspartner retter vi op på tingene og får jeres produktionsanlæg og produktion op at køre.

13. Hvad med penge og betaling?

Det koster en del penge at etablere og udvide et mikrobryggeri. Produktionsudstyr til kommerciel ølbrygning kræver omfattende installation (elektricitet, gas, C02, køling og damp), så det er dyrt at flytte og sælge videre. Derudover er mange anlæg “skræddersyet” til lokale forhold.

Sammen med en stor forretningsrisiko ved at drive et mikrobryggeri betyder det, at mange banker og leasingselskaber tøver med at låne penge til mikrobryggerier. Og derfor kræver vi og vores leverandører forudbetaling – det er standard for industrielt produktionsudstyr. Vores vilkår er standard med betaling af halvdelen ved bestilling og den sidste halvdel efter produktion og FØR transport fra leverandører til dig.

Vi kan ikke dispensere fra denne praksis, fordi vores leverandører også kræver forudbetaling. Vi er ikke en bank.

Derfor har jeres ejerskab og tidligere års regnskaber stor betydning for, hvor mange penge, I kan låne. Det er svært at låne til mikrobryggerier, der er baseret på mange folkeaktier og ikke har en eller flere storaktionærer med penge på bogen. Eller/og har gode regnskaber i tidligere år.

En del bryggerier starter i det små og vokser organisk ved løbende at investere overskuddet i at forbedre og udvide anlægget. Det kan sagtens lade sig gøre, men det er en stor fordel at planlægge på forhånd for hen ad vejen at undgå dyr udskiftning eller ombygning af udstyret.

14. Hjælper I med finansiering?

Vi rådgiver gerne om finansiering – og etapevis etablering og udvidelse af bryggeriet i takt med, at jeres økonomi vokser. Vi har også erfaring med ansøgninger til fonde og EU-puljer, som vi gerne deler ud af.

Vi har et godt samarbejde med flere leasingselskaber, der tilbyder industrileasing. Vores udstyr er naturligvis veldefineret, så det lever op til leasingselskabernes krav.

15. Hvad er garantien på et bryggeri fra jer?

Vi garanterer 12 måneders garanti på produktionsfejl på bryggerier. 24 måneder på gær- og lagertanke (CCT og BBT). Vi rådgiver og hjælper altid – også efter garantien er udløbet.

Alt vores udstyr bliver leveret med certifikater på, at det kan anvendes til fødevareproduktion i overensstemmelse med EU-reglerne.

Trykbærende udstyr såsom gær og lagertanke (CCT’er) på 500 liter og derover leveres også med de nødvendige trykcertifikater (PED-direktiv) fra et godkendt uafhængigt testorgan (3. part.)

Vi er selv certificeret til at godkende udstyret i henhold til maskindirektivet, så vi CE-godkender selv udstyr og bryggerier.

16. Installerer I også bryggeriet?

Den faktiske pris for bryggeudstyr dækker som udgangspunkt levering til jeres adresse (dørtrin). Når det hele gælder bryggerier, kommer vi og hjælper med tømning af beholderne, ligesom vi tester bryggeriet igennem efter installation, hjælper med den første rengøring (CIP) og laver det første bryg. I er ansvarlige for selve installationen og udgifterne til de nødvendige håndværkere.

Vores bryggerier er omhyggeligt markeret op, så de er lige til at samle. Vi og vores leverandør er med på sidelinjen hele vejen med råd og vejledning – I bliver ikke ladt i stikken, når det bliver svært.

I må ikke undervurdere opgaven og tidsforbruget, når et bryggeri skal samles, installeres og tages i brug. Det er et stort og tidskrævende arbejde. Vi foretrækker selv at installere fuldautomatiske bryggerier.

Ønsker I, at vi helt eller delvist skal stå for installationen, giver vi gerne en pris for den opgave. Forvent, at en fuld installation koster mellem ti og 15 procent af prisen på selve bryggeriet. Der er mange arbejdstimer og omkostninger til håndværkere.

17. Kan I levere i udlandet?

Vi leverer og installerer bryggerier, destillerier m.m. til kunder i Skandinavien og Nordeuropa.

Sammen med vores partner og leverandør, Zyb Craft, leverer vi bryggerier, destillerier og andet drikkevareudstyr over hele verden.

18. Har I referencer?

Vi har leveret hele bryggerier til en hel del kommercielle danske mikrobryggerier som f.eks. Immiaq (Ilulissat, Grønland), Frederikshavn Bryghus, Small Batch (Bornholm), Nørrebro Bryghus (Reffen), Esbjerg Bryghus og Deeper Roots (Nykøbing Sjælland). Vi har leveret gær- og lagertanke og andet produktionsudstyr til en stor del af de danske mikrobryggerier og individuelle kunder i Skandinavien og resten af Europa.

Læs mere om vores referencer her.

I er selvfølgelig velkomne til at kontakte vores kunder – skriv til os for kontaktoplysninger.

Vores partner, Zyb Craft, har leveret mikrobryggerier over hele verden. Se mere på Zybrew.beer.

 

Tekniske udtryk:

MT – Mash Tun, mæskekar
LT – Lauter Tun, sikar
K – Kettle eller boiler, kogekar
W – Whirlpool
PHE – Pladevarmeveksler
HLT – Hot Liquid Tank, varmtvandsbeholder
CCT – Cylindric Conical Tank, gær- og lagertank eller fermentertank. Nogle gange også kaldet unitank.