Fødevaregodkendelse

Overenstemmelseserklæringer

Vores udstyr overholder gældende lovgivning vedr. materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.

Lovgivningen omfatter:

1935/2004 Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) vedr. materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
2023/2006 Forordning vedr. Good Manufacturing Practice. (GMP)
10/2011 Forordning vedr. Plastmaterialer og -genstande bestemt til kontakt med fødevarer.
Bekendtgørelse No. 681 of  27-05-2020 Fødevarebekendtgørelsen
Teknisk guide 2013 – Europarådet – Metal og legeringer til fødevarekontakt.

Erklæringen omfatter de rustfri syrefaste ståltyper, plast, gummi og andre kontaktmaterialer , der er i kontakt med fødevarer.

Arbejdstemperaturen er produkt- eller emnebestemt – typisk mellem -15°C / +150°C.

Download af overenstemmelseserklæringer